Yhteystiedot | Palaute

TPY: Työpajatoiminnan rahoitus vuoden 2011 budjetissa turvattava

17.8.2010

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry
Julkilausuma 17.8.

TYÖPAJATOIMINNAN RAHOITUS VUODEN 2011 BUDJETISSA TURVATTAVA

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry TPY on tyrmistynyt valtion budjettiesityksestä vuodelle 2011. Viime vuosina yhdeksi tehokkaimmaksi syrjäytymisen ehkäisyn keinoksi  todetun työpajatoiminnan rahoitusta esitetään vähennettäväksi  ensi vuonna neljällä miljoonalla eurolla tämän vuoden tasosta.
TPY pitää hyvänä, että etsivän työparitoiminnan rahoitusta on kasvatettu. Tärkeintä tällä hetkellä olisi kuitenkin taata etsivän työn avulla löydetyille nuorille jatkopolkuja ja sopivia palveluja. Työpajat ovat olleet luonteva jatko koulunsa keskeyttäneille tai syrjäytyneille nuorille. Jos työpajojen rahoitusta vähennetään VM:n esittämällä tavalla, nämä nuoret ovat vaarassa pudota kaikkien palvelujen ulkopuolelle. Yhteishaussa vaille opiskelupaikkaa jääneiden nuorten määrä oli jälleen hälyttävän suuri, myös sellaisten nuorten määrä on hälyttävästi kasvanut, jotka eivät ole opiskelupaikkaa hakeneet eivätkä ole hakeutuneet työvoimapalvelujen piiriin. Näitä nuoria työpajat ovat pystyneet tukemaan tarjoamalla mielekkäitä jatkopolkuja työelämään ja koulutukseen.
Työpajayhdistys huomauttaa myös, etteivät työpajojen asiakkaat pääsääntöisesti ole nuoria, jotka suhdanteiden parantuessa työllistyvät nopeasti tai hakeutuvat koulutukseen.  Vaikka nuorten työllisyystilanne on vuoden takaisesta parantunut, talous- ja työllisyystilanteen kohentuminen ei näy välittömästi työpajojen kohderyhmän pienenemisenä. Kyse on syrjäytymisuhan alla olevista, monenlaista tukea tarvitsevista nuorista, jotka eivät työllisty oman aktiivisuutensa ansiosta, vaan tarvitsevat elämäntilanteeseensa monenlaista tukea.
Työpajojen asiakkaat tarvitsevat usein pidempiä ja räätälöidympiä polkuja löytääkseen paikkansa työelämässä ja koulutuksessa. He tarvitsevat myös tuekseen kuntoutuksen ja terveydenhuollon palveluja. Työpaja on ollut paras paikka yhdistää toimintaa, yhteisöllisyyttä, valmennusta ja monialaisia viranomaispalveluja. VM:n vuoden 2011 budjettiesityksellä vaarannetaan työpajojen asiakkaiden asemaa ja vaikeutetaan työpajojen toimintaa. Myös uuteen työvoimanpalvelulakiin sisältyvä työmarkkinatuen linjaus on vaikeuttanut monien työpajojen asiakkaiden jatkopolkujen räätälöimisen ja budjettiesitys vaikeuttaa sitä entisestään.  

Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY vaatii, että tulevassa budjettiriihessä työpajojen rahoitus palautetaan vähintään kuluvan vuoden tasolle ja että rahoitus turvataan vähintäänkin vuoden 2010 tasolle. Vaikka työpajojen rahoitusta on tämän hallituskauden aikana lisätty, työpajatoiminnan kokonaisrahoitus ei edelleenkään ole tyydyttävällä tasolla. Edelleenkin noin 35 % työpajojen henkilöstöstä toimii määräaikaisissa työsuhteissa ja monissa kunnissa työpajatoiminta ja palvelut ovat väliaikaisten projektien varassa. Nuorisotyöttömyys ja syrjäytyminen ovat edelleenkin suomalaista arkea ja tilanteen korjaaminen vaatii taloudellista panostusta myös valtion taholta. Kuten Valtiontalouden tarkastusvirasto raportissaan vuonna 2007 totesi, työpajapalvelu on ihanteellinen esimerkki tuloksekkaasta, monialaisesta ja hallintokunnat ylittävästä toiminnasta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Yhteydenotot:
Outi Alanko-Kahiluoto, puheenjohtaja puh. 050 512 1727
Eija Ahola, varapuheenjohtaja puh. 040 544 1403
Markku Hassinen, toiminnanjohtaja puh. 045 133 0400


Palvelun tekninen toteutus Avoine Oy
tyopajayhdistys@tpy.fi / puh. 010 279 2720
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki