Tulosta sivu

Vaikuttavuuden todentaminen

Infograafipohjia työpajojen tulosten ja vaikutusten esittelyn tueksi

Olemme laatineet muokattavia infograafipohjia työkaluiksi jäsenorganisaatioidemme työn vaikuttavuuden ja toiminnan tulosten todentamiseen ja esittelyyn. Pohjat ovat muokattavissa Powerpoint-ohjelmassa. Voit liittää ne ppt-muodossa suoraan esityspohjiin. Kuvamuotoon (jpg tai png) tallennettaessa saat niistä näyttävää ja vaikuttavaa sisältöä somekanaviin! Ota pohjat käyttöön, lisää omat tietonne ja laita jakoon esittelymateriaaleihin ja kanaviinne! Muista lisätä mukaan tunniste #työpajat.

Lataa muokattavat infograafit, suomi (ppt)

Lataa muokattavat infograafit, ruotsi (ppt)

Infograafipohjien sisällöt ja täyttöohjeet (täytettävät kohdat kuvissa punaisella nuolella)

 1. Valmentautujien määrä ja työpajalta sijoittuminen
 • Jäsenorganisaation nimi → kirjoita tähän oman organisaation nimi
 • xx valmentautujaa vuosittain → lisää tähän työpajanne valmentautujien määrä vuositasolla
 • Työpajalle ohjaudutaan:
  • xx % työhallinnosta → lisää tähän työpajalle työhallinnosta sijoittuneiden %-osuus. Työhallinnon palveluihin lukeutuvat tässä TE-toimisto ja työvoimanpalvelukeskus.
  • xx % sosiaali- ja terveyspalveluista → lisää tähän työpajalle sosiaali- ja terveyspalveluista ohjautuvien %-osuus. Sosiaali- ja terveyspalveluihin lukeutuvat tässä esim. sosiaali- ja terveystoimi ja mielenterveyspalvelut.
  • xx % suoraan työpajalle → lisää tähän työpajalle suoraan tulevien valmentautujien %-osuus. Suoraan työpajalle ohjautuviin lukeutuvat omasta, kavereiden ja sukulaisten yhteydenotosta pajalle ohjautuneet.
  • xx % nuorisotyöstä → lisää tähän nuorisotyöstä ohjautuvien valmentautujien %-osuus. Nuorisotyöhön lukeutuvat tässä etsivä nuorisotyö ja nuorisotoimi.
  • xx % oppilaitoksista → lisää tähän oppilaitoksista ohjautuvien valmentautujien %-osuus. 
  • xx % muualta → lisää tähän muista keskeisistä palveluista (jotka eivät sisälly edellä mainittuihin) ohjautuvien valmentautujien %-osuus. Näitä palveluja ovat esim. Ohjaamo, armeija, Kela, kriminaalihuolto jne.

2. Sovari-tulokset

 • Voit ottaa tämän infograafin käyttöösi, mikäli työpajallanne on käytössä Sovari-mittari ja olette saaneet Sovarin organisaatiokohtaiset tulokset.
 • Jäsenorganisaation nimi → kirjoita tähän oman organisaation nimi
 • xx % valmentautujista on kokenut sosiaalista vahvistumista → lisää vastaava %-osuus Sovari-tuloksistanne
 • Valmentautujat antavat työpajatoiminnalle erinomaista palautetta → lisää valmentautujien asteikolla 1 ̶ 5 antama kokonaisarvio työpajatoiminnalle Sovari-tuloksistanne
 • Myönteisiä edistysaskelia on koettu:
  • xx % arjenhallinnassa: lisää tähän vastaava %-osuus Sovari-tuloksistanne
  • xx % opiskelu- ja työelämävalmiuksissa: lisää tähän vastaava %-osuus Sovari-tuloksistanne
  • xx % elämänhallinnassa ja tavoitteellisuudessa: lisää tähän vastaava %-osuus Sovari-tuloksistanne

3. Valmentautujien määrä ja työpajalle ohjautuminen:

  • Jäsenorganisaation nimi → kirjoita tähän oman organisaation nimi
  • xx valmentautujaa vuosittain → lisää tähän työpajanne valmentautujien määrä vuositasolla
 • Työpajajakson jälkeen sijoitutaan →
  • xx % työhön: lisää tähän työhön työpajalta sijoittuneiden %-osuus
  • xx % koulutukseen: lisää tähän koulutukseen sijoittuneiden %-osuus
  • xx % muuhun ohjattuun toimintaan: lisää tähän muihin palveluihin, esim. kuntoutus, työkokeilu muualla kuin työpajalla, sijoittuneiden %-osuus
  • xx % muualle: lisää tähän muualle, esim armeijaan ja perhevapaalle, sijoittuneiden %-osuus

HUOM! Täytä luvut pyydetyssä prosenttimuodossa. Täytettävien kohtien koot on määritelty pyydetyn muodon mukaan, esim. prosenttilukujen koot sen mukaan, ettei niissä käytetä desimaaleja (paitsi 2.infograafin työpajatoiminnan kokonaisarvio desimaalina asteikolla 1-5).