Tulosta sivu

Työpajojen alueellinen toiminta

Työpajatoimintaa järjestetään joka puolella Suomea, ja eri alueiden työpajat muodostavat työpajojen alueellisia ALU-verkostoja. Verkostoja toimii tällä hetkellä 15, ja maantieteellisesti ne kattavat koko Suomen. Myös ruotsin- ja kaksikielisillä työpajoilla on oma verkostonsa (ULA). Vanhimmat verkostot ovat toimineet 2000-luvun alkupuolelta saakka ja uusimmat käynnistäneet toimintansa vuonna 2016. Hämeen ja Uudenmaan verkosto jakautui vuoden 2020 aikana kolmeen osaan: Hämeen verkostoksi, pääkaupunkiseudun verkostoksi ja muun Uudenmaan verkostoksi.

Työpajojen alueelliset ALU-verkostot ovat työpajatoimijoiden yhteistyöverkostoja, joiden kautta voidaan löytää kumppanuuksia ja tehdä yhteistä kehittämistyötä. Työpajojen alueelliset ALU-verkostot ovat tärkeä maakunnallinen ja maakuntarajat ylittävä foorumi yhteiselle keskustelulle, kehittämiselle ja vaikuttamistyölle. Verkostoissa tunnetaan paikalliset ja alueelliset tarpeet ja palveluita käyttävät asiakasryhmät sekä tiedetään, millaisia palveluja maakunnan työpajoilla voidaan tuottaa.

Työpajojen alueellisten verkostojen toiminta perustuu vertaiskehittämiseen ja niiden toimintamuotoja ovat mm. työkokoukset, yhteiset koulutukset, alueelliset tapahtumat ja opintovierailut. Verkostojen sisällä toimii pienempiä vertaisverkostoja esimerkiksi työvalmentajille, yksilövalmentajille ja esimiehille. Kunkin työpajojen alueellisen verkoston toimintaa koordinoi ALU-koordinaattori. Verkostojen koordinaattorit välittävät tietoa työpajatoiminnan ja TPY:n ajankohtaisista asioista alueelleen ja kokoavat tietoa alueensa työpajatoiminnasta TPY:n toteuttaman valtakunnallisen kehittämisen ja vaikuttamistyön tueksi. Alueellisten verkostojen toimintaa kehitetään valtakunnallisesti yhteistyössä Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja aluehallintovirastojen kanssa.

Lisätietoa kunkin verkoston toiminnasta ja ALU-koordinaattorien yhteystiedot löytyy yläreunan aluekohtaisilta sivuilta.