Keski-Suomi

Keski-Suomen alueella toimii noin 20 työpajaa käsittävä työpajaverkosto, jonka toiminnasta vastaa Keski-Suomen Työpajayhdistys ry – KSTPY ry. Osaamisen tunnistaminen Keski-Suomen alueella on hyvin aktiivista työpajakentällä PAIKKO-mallin ansiosta. Keski-Suomen verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa jakaakseen hyviä käytänteitä ja kehittääkseen yhdessä toimintaansa vastaamaan tulevaisuuden haasteita. Lisäksi ohjelmaan kuuluu vuosittaisia koulutuksia yhdessä mm. Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Etsivät nuorisotyöntekijät sekä työpajat kokoontuvat myös 1-2 kertaa vuodessa kehittämään yhteistyötään Kehittävillä kesä- ja talvipäivillä. Yksilö- ja starttipajavalmentajat kokoontuvat yhteen n. 4 kertaa vuodessa ja heillä on myös oma suljettu Facebook-ryhmänsä.

Keski-Suomen verkoston ALU-koordinaattori: Keski-Suomen työpajayhdistyksen puheenjohtaja Susanna Uusitalo hoitaa koordinaatiota toistaiseksi oman työnsa ohessa. 

Puh. 040 030 4108, sähköposti susanna.uusitalo(a)kyt.fi

Facebook: KSTPY - Keski-Suomen Työpajayhdistys ry

Instagram: @kstpy