Alueellinen toiminta

  • Alueellisen toiminnan avulla yhdistys levittää tietoa ja kehittämishankkeiden tuloksia ja kerää alueellista tietoa yhdistyksen kehittämis- ja vaikuttamistyön tueksi.
  • Yhdistyksen alueelliseen toimintaan lukeutuvat alueelliset koulutukset ja työpajojen alueellisten verkostojen valtakunnallinen koordinaatio.
  • TPY tukee työpajojen alueellisten verkostojen käynnistymistä ja kehittämistä ja mahdollistaa alueiden välisen vertaiskehittämisen.
  • TPY järjestää vuosittain koulutusta alueellisten verkostojen koordinaattoreille ja tarjoaa verkostoille koulutus- ja kehittämismahdollisuuksia.
  • Alueellista toimintaa kehitetään yhteistyössä työpajojen alueellisten verkostojen ja aluehallintovirastojen nuorisotoimissa työpajoista vastaavien kanssa.