Työpajojen alueelliset verkostot

Työpajojen alueellisia verkostoja on tällä hetkellä 13. Vanhimmat verkostot ovat toimineet 2000-luvun alkupuolelta saakka ja uusimmat käynnistäneet toimintansa vuonna 2015. Verkostojen toiminta perustuu vertaiskehittämiseen ja niiden toimintamuotoja ovat mm. työkokoukset, yhteiset koulutukset, alueelliset tapahtumat ja opintovierailut. Verkostojen koordinaattorit välittävät tietoa työpajatoiminnan ja TPY:n ajankohtaisista asioista alueelleen ja kokoavat tietoa alueensa työpajatoiminnasta TPY:n toteuttaman valtakunnallisen kehittämisen ja vaikuttamistyön tueksi. Verkostot toimivat tiiviissä yhteistyössä alueen työpajoista vastaavan aluehallintoviraston kanssa. TPY koordinoi verkostotoimintaa valtakunnallisesti ja kutsuu verkostojen koordinaattorit ja aluehallintovirastojen nuorisotoimissa työpajoista vastaavat säännöllisesti koolle verkostojen kehittämisen ja työpajojen ajankohtaisten asioiden äärelle.