Blogi: 10+1 asiaa, jotka toteutuvat etsivässä nuorisotyössä vuonna 2030

13.12.2019

Tämä blogi on viides ja viimeinen osa Mitä te oikein teette? -koulutuskiertueen jälkipyykkiä. Kouluttajat Emmi Paananen ja Anu Mäkinen käyvät syksyn ajan läpi kiertueella esiin nousseita havaintoja ja ilmiöitä. Blogien tarkoitus on luoda koko ammattikunnalle yhteistä suuntaa, nostaa esiin yhteisesti ratkaistavia haasteita sekä tehdä julkiseksi ne havainnot, joita kiertueella kohdattujen lähes viidensadan ammattilaisen parissa on noussut. Blogit eivät suinkaan pysty vastaamaan lukuisiin kysymyksiin yksin. Tavoitteena on sysätä eräänlainen uusi aalto liikkeelle, joka imaisee mukaansa koko porukan. Yhdessä, alueilla sekä valtakunnallisesti, voimme rakentaa ammattialaa eteenpäin!

Paljon kehittämisehdotuksia ja kriittisiäkin äänenpainoja kuulleena haluan maalata uuden vuoden kynnyksellä tulevaisuudenkuvaa etsivästä nuorisotyöstä. Tämä tulevaisuudenkuva katsoo kymmenen vuoden päähän, se on oma tulkintani ja toiveeni siitä, miten maailma muuttaa myös meitä. Osa tulevaisuuden näkymistäni on pienen vaivan takana, osa muutoksesta vaatii talkootöitä. Yhtä kaikki, toivon ja vaadin, että teemme yhdessä töitä toiveidemme eteen, emmekä tyydy vain toivomaan. 

 

10+1 asiaa vuonna 2030 

  1. Tunnettu työmuoto 

Etsivällä nuorisotyöllä on julkisesti tunnustettu paikka nuorisotyön ja nuorten palveluiden osana. Myös nuoret tuntevat työmuodon ja valtakunnallisesti nuorten suorat yhteydenotot etsivään nuorisotyöhön on vähintään 50% kaikista yhteydenotoista. 

  1. Sosiaalinen vahvistuminen 

Työllä tavoitellaan ja sen perustehtäväksi tunnustetaan nuoren sosiaalinen vahvistuminen. Työn tarkoitus ei ole ainoastaan ohjata nuori eteenpäin palveluihin vaan ensisijaisesti vahvistaa taitoja ja luottamusta, joilla pärjätä itsenäisesti omassa elämässään. Luotettava aikuinen, aika ja vapaaehtoisuus ovat työn kulmakivet. Työn arviointi ja tuloksellisuus perustuu tähän tavoitteeseen. 

  1. Laadukas työ 

On olemassa valtakunnalliset kriteerit laadukkaasta etsivästä nuorisotyöstä. 

  1. Työhyvinvointi 

Työhyvinvointikysymykset, sekä henkisen kuorman että muun työturvallisuuden näkökulmasta on rakenteilla ratkaistu. Työntekijät voivat luottaa, että työkuormaa puretaan, työhyvinvointia tuetaan ja työnantajalla on olemassa vastaus työturvallisuuskysymyksiin.  

  1. Vakiintunut asema 

Etsivä nuorisotyö on vakiintunut osa paikallisia nuorten palveluita, siihen ei suhtauduta vuotuisena hankkeena eikä sen olemassa oloa jouduta perustelemaan vuosittain. 

  1. Vaikuttaminen ja nuorten ääni 

Työmuodon keskeiseksi tehtäväksi on otettu nuorten elinoloihin vaikuttaminen ja marginaalin äänen esiin nostaminen. Tiedon tuottaminen, ilmiöiden esiin nostaminen ja työntekijöiden asiantuntijuus ovat itsestään selvä osa etsivää nuorisotyötä. Tätä johdetaan ja tähän on olemassa paikalliset, alueelliset sekä valtakunnalliset rakenteet.  

  1. Ammattitaitoiset etsivät 

Työntekijöiden vaihtuvuus on tasaantunut ja ammattikunnan kokemus kasvaa. Kentällä on tarjolla kokeneita työntekijöitä. Uudet tulokkaat tuntevat etsivän nuorisotyön ja ovat saaneet siihen koulutusta jo opiskeluaikana. Myös täydennyskoulutusta on tarjolla. 

  1. Tieto 

Etsivästä nuorisotyöstä on olemassa reilusti tutkimustietoa ja tietoperusta vahvistuu. Myös vaikuttavuustietoa on olemassa. 

  1. Resurssit 

Työn tekemiseen suunnatut resurssit ovat riittävät. Työntekijöillä on mahdollisuus toteuttaa laadukasta työtä, tarpeenmukaiset välineet, aikaa ja toimintarahaa on käytettävissä. 

  1. Vaativa työ, ansaittu korvaus 

Työntekijöiden työn vaativuuden arviointi on ajantasainen ja työntekijät kokevat työstä maksettavan palkan kohtaavan työn vaativuuden kanssa. 

 

10+1 Etsivän nuorisotyön arvot 

Minulla on lupa, nyt ja vuonna 2030, esitellä itseni ja oman työni etsivänä nuorisotyöntekijänä seuraavasti: 

Mun tehtävänä on etsiä sun kanssa vastauksia kysymyksiin ja tutkailla hetki elämää sun vierellä, jos sä haluat mun niin tekevän. Mä oon tässä sun rinnalla sen aikaa, kun tarve on. Sitten kun löytyy tarvittavat eväät ja suunta on selvä, voit jatkaa matkaa just sinne, minne haluat. Tai sitten me etsitään sopiva paikka, jossa voit rauhoittua ja hengähtää, nauttia elämästä ja rakentaa siitä sellaisen kun haluat. Tää on yhteistyötä, jossa mun palkka on se, kun sä joku päivä sanot; 

 ”Emmi, enköhän mä jatka tästä nyt itsekseni ilman sua”. 

 

Teksti: 

Emmi Paananen 

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus