Tulosta sivu

Etsivä nuorisotyöntekijä – menetelmien moniosaaja

11.12.2019

Kun osaamiskeskus lanseerasi Mitä te oikein teette- koulutuskiertueen, etsivä nuorisotyöntekijä minussa hurrasi sisäisesti. Kysymys on sellainen, jota ainakin itse – sekä uskoakseni moni muu- on saanut työuransa aikana kuulla lukemattomia kertoja; niin nuorilta, muilta työntekijöiltä ja joskus jopa oman organisaation sisällä. Etsivä nuorisotyö on työmuotona kuitenkin suhteellisen tuore ja se elää ja muuttaa muotoaan edelleen.

Etsivää nuorisotyötä määrittelee nuorisolaki sekä työhön liittyvät arvot, mutta se mitä se kussakin kunnassa tai toiminta-alueella konkreettisesti on, on isojakin eroja. Se, mikä työtä kuitenkin aina yhdistää on vapaaehtoisuus, nuoren itsensä määrittelemä tarve sekä moniammatillinen, verkostomainen työote; ilman muita ammattilaisia ei etsivää nuorisotyötä pystyisi tekemään.

Mutta mihin kaikkeen me pystymme ja mitä me osaamme tehdä? Olen itse tehnyt etsivää työtä vuodesta 2011 asti ja nähnyt kentällä monenlaisia vaiheita. Koordinaattorin tehtävässä olen saanut olla nyt noin puolitoista vuotta. Tämän työn suurin anti on päästä konkreettisesti näkemään, mitä kaikkea tämä työmuoto voi pitää sisällään ja lievästi sanottuna olen ollut häikäistynyt siitä, miten innovatiivisia, asiakaslähtöisiä ja yhteistyökykyisiä työntekijöitä omalla alueellani on. Alueellani on sekä isommassa tiimissä että yksin työtä tekeviä, pieniä ja isoja kuntia, pitempään työssä olleita konkareita ja hiljattain aloittaneita etsiviä. Tiimeissä on paljon erityyppistä osaamista ja tietotaitoa, jota olen päässyt vierailuillani sekä yhteisissä aluetapaamisissa todistamaan.

Etsivä nuorisotyö taipuu moneen; jopa niin tehokkaasti ja hyvin, että silloin tällöin täytyy pysähtyä ja palauttaa itsensä perustyön äärelle. Työn hienous, ja samalla myös haaste on, että siitä voi tehdä täysin oman näköistä. Työtä tehdään niin perinteisesti yksilötyön menetelmin kuin esimerkiksi erilaisissa nuorille suunnatuissa ryhmissä. Ryhmät voivat olla teemallisia, tavoitteellisia tai ihan vaan tärkeää avointa ja vuorovaikutuksellista toimintaa aikuisille nuorille. Monesti etsivä nuorisotyöntekijä työskentelee verkoston jäsenenä oman kuntansa Ohjaamossa tai muussa palvelupiste- tyyppisessä toiminnassa, tuoden etsivän nuorisotyöntekijän työpanosta nuorten kohtaamiseen sekä palveluohjaukseen. Etsivässä nuorisotyössä moniammatillinen ja verkostomainen työskentelytapa on tärkeää ja rohkenen väittää, että jokainen etsivä nuorisotyöntekijä on myös verkostotyön taitaja. Useissa kunnissa etsivä nuorisotyöntekijä tekee myös jalkautuvaa työtä, jalkautuen niin nuorten pariin kuin myös kentälle, toisten ammattilaisten toimipisteisiin.

Tyypillistä etsivälle nuorisotyölle on toiminta ja työhön tarttuminen; halutaan kokeilla ja kehittää uutta eikä jäädä kiinni vanhoihin rakenteisiin, mikäli ne eivät toimi. Etsivän nuorisotyön työmuoto sekä toimintatavat ovat sellaisia, jotka mahdollistavat työn jatkuvan kehittämisen ja uuden kokeilun. Monessa kunnassa myös itse asiakkaat otetaan mukaan kehittämistyöhön, mikä on äärimmäisen hieno asia. Pitkäjänteisen kehittämistyön esteenä on valitettavasti määräaikaiset työsuhteet ja työntekijöiden vaihtuvuus. Tämä on valtakunnallisen tason ongelma, johon kentällä toivottaisiin muutosta.

Koordinaattorin ominaisuudessa olen saanut huomata, miten tärkeitä ovat yhteiset tapaamiset ja siellä tapahtuva vertaistuki. Hyvät käytänteet ja toimintatavat laitetaan kiertoon ja syntyy yhteistyötä yli kuntarajojen. Reissuja, ryhmiä ja jalkautumisia voidaan tehdä myös yhdessä; se on sekä nuorten että työntekijöiden etu. Työtä kehitetään jatkuvasti, niin alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Etsivä nuorisotyö on työmuotona monipuolinen, haasteellinen ja muuttuva, sekä pitää sisällään lukuisia erilaisia työmuotoja. Nämä kaikki työmuodot ovat käytössä vain siksi, että voisimme auttaa nuorta juuri hänelle sopivalla tavalla ja ajalla pääsemään elämässään eteenpäin. Näin ollen voidaankin mielestäni perustellusti sanoa, että etsivä nuorisotyö on menetelmien moniosaaja.

Ella Jormalainen, etsivän nuoristyön ohjaaja/Aluekoordinaattori Uusimaa