Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus

Esimiehelle

Esimiestyö on kauneimmillaan kuin, että kapellimestari saa tahtipuikon avulla satapäisen sinfoniaorkesterin soittamaan yhteen ääneen kaunista teosta, kukin omaa erikoisosaamistaan mukaan tuoden ja lopputulosta täydellistäen. Jotta erinomaiseen lopputulokseen päästään, vaatii se yhdessä harjoittelua ja uusien tietojen ja taitojen opettelua niin esimieheltä kuin alaiseltakin. Näiltä sivuilta löytyy apuja tähän prosessiin etsivän nuorisotyön esimiehille. 

 

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen yhteistyökumppanina esimiestyön ja johtamisen kehittämisessä on Lionleap Coaching Oy. 

Lionleap Coaching Oy on tarjonnut valmennusta työelämän haasteisiin vuodesta 2010. Lionleap on erikoistunut erityisesti johtamis- ja esimiesvalmennuksiin. Valmentaja Marjukka Mikola on innostava, osallistava ja käytännönläheinen ammattivalmentaja, jonka ydinosaaminen pohjautuu johtamiskoulutukseen, pitkään käytännön kokemukseen esimiestyöstä sekä mittavaan valmennus- ja mentorointikokemukseen eri organisaatioissa. 

 

Uutiskirje

Esimies: tilaa Osaamiskeskuksen uutiskirje, joka ilmestyy kerran kuukaudessa ja sisältää tärkeimmät tiedot etsivän nuorisotyön kentältä. 
Vanhat uutiskirjeet voit lukea täältä.