Tulosta sivu

Sovari 2018 -tuloksia etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön Sovari-mittariin vastanneista nuorista 94 % on kokenut vähintään jonkin verran sosiaalista vahvistumista etsivän nuorisotyön ajanjaksolla. Kuusi nuorta kymmenestä on kokenut selkeää myönteistä muutosta elämäntilanteessaan.

Nuoret ovat ottaneet edistysaskelia erityisesti arjen hallinnassa sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksissaan etsivien tuella. Useimmilla nuorilla vahvistumista on tapahtunut myös elämänhallinnan tunteessa, sosiaalisissa taidoissa ja itsetunnossa etsivän nuorisotyön ajanjaksolla.

Arjenhallinnassa edistysaskeleet näkyvät esimerkiksi nuorten omatoimisuudessa arjen asioiden hoitamisessa, kotitöiden hoitamisessa ja päivärytmissä. Elämänhallinnan vahvistuessa nuoret ovat kokeneet, että heidän suunnitelmansa elämässä eteenpäin ovat selkeytyneet ja he itse voivat vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. Yli puolet nuorista on myös luottavaisempia siihen, että he selviävät jatkossakin mahdollisista ongelmatilanteistaan.

Nuoret antavat kiitosta etsivän nuorisotyön toteutukselle: etsivä nuorisotyö saa nuorilta kokonaisuutena arvosanan 4,6 asteikolla 1–5. Sovariin vastanneista nuorista ¾ on erittäin tyytyväisiä etsivältä saamaansa tukeen. Nuorista yli ¾ on myös vähintään melko tyytyväisiä jatkopolun löytymiseen etsivän tuella.

Nuorten näkemyksen mukaan palvelussa toteutuvat hyvin matalan kynnyksen, kuulluksi tulemisen ja eteenpäin ohjaamisen periaatteet. Etsivässä nuorisotyössä käsitellään laaja-alaisesti nuorten elämäntilanteita ja tuentarpeita. Sovari-kyselyn mukaan 2/3 etsivien asiakkaista saa keskustelutukea mieltään painaviin asioihin. Useimmat nuoret saavat etsiviltä myös käytännön tukea muihin palveluihin ohjautumisessa ja palveluiden käytössä. Keskusteluita käydään useimmiten mm. opiskelumahdollisuuksista, työnhausta, raha-asioista ja asumiseen liittyvistä asioista. Etsivässä nuorisotyössä pohditaan toisinaan myös kaverisuhteisiin liittyviä kysymyksiä ja nuoren päihteidenkäyttöä.

Etsivässä nuorisotyössä nuori voi saada tukea yksittäisiin konkreettisiin asioihin tai laaja-alaisesti haastavaan elämäntilanteeseen. Eräs nuori kuvaa etsivältä saamaansa tukea näin: "Jos on jotain kysyttävää, saan tarvittavan avun asiassa kuin asiassa". Toinen nuori puolestaan kertoo saaneensa "tukea arkeen ja jaksamiseen sekä siihen, mikä on minulle hyväksi." Kolmas nuori kiteyttää etsivästä nuorisotyöstä saamaansa apua ja tukea näin: ”Yli 6kk sitten en tiennyt mitään, mitä elämältäni haluan ja mikä tulee olemaan tulevaisuuden näkymä. Nyt olen menossa kouluun ja elämänlaatu on parantunut huomattavasti! Löysin polun ja asian mitä haluan elämässäni tehdä.”

Neljäs nuori kuvaa yhteistyötä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa ja sen vaikutuksia näin: ”Olin todella huonossa tilanteessa, kun menin ensimmäistä kertaa etsivän työntekijän juttusille, mutta nyt vähän reilun puolen vuoden jälkeen olen hyvässä tilanteessa. Olen ollut kuntouttavassa työtoiminnassa X:n työpajan kahvilassa, jota etsivä minulle ehdotti ja siellä olen ollut paljon sosiaalisempi kuin ennen, olen tehnyt hyvin töitä, vaikka on vaikeuksiakin ollut. Mielestäni etsivä työntekijä, jonka kanssa olen ollut yhteyksissä, on erittäin auttavainen ja ymmärtäväinen. Hän on saanut minut rauhoittumaan ylireagoimisessa ja opettanut, että asiat järjestyy. Olen todella iloinen, että jatkossa voin olla itsevarmempi ja luottavaisempi.”

Lähes jokainen Sovariin vastannut nuori suosittelisi etsivää nuorisotyötä kaverilleenkin.

Sovari 2018 -kyselyyn vastasi 761 etsivän nuorisotyön asiakkaana ollutta nuorta 55 kunnan alueelta. Aineisto kerättiin ajanjaksolla syyskuu 2017 – joulukuu 2018. Vuonna 2019 Sovarissa on siirrytty kalenterivuoden mukaiseen tiedonkeruuseen.

Sovari – Sosiaalisen vahvistumisen mittari tuottaa tietoa työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön palvelunlaadusta ja vaikutuksista organisaatiokohtaisesti ja valtakunnallisesti. Sovaria ylläpitää Valtakunnallinen työpajayhdistys (TPY) opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana.

Raportti etsivän nuorisotyön Sovari 2018 -tuloksista.

Lue edellinen raportti etsivän nuorisotyön valtakunnallisista Sovari 2017 -tuloksista täältä.

 

Materiaalia some-päivityksiin löytyy täältä.