Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus

Tueksi esimiehelle

Etsivä nuorisotyö

Nuorisolaki (Finlex, 10§, 11§, 12§ Etsivä nuorisotyö)

Lastensuojelulaki (Finlex, 25§ Ilmoitusvelvollisuus, 25a§ Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi)

Etsivän nuorisotyön sivut (Aluehallintovirasto)

Valtionavustuksen hakuohjeet 2018

Etsivän nuorisotyön sivut (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kyselyn tulokset 2017

Nuorten tarinoita

Osaamiskeskuksen tuottamat etsivän nuorisotyön uutiskirjeet

Hyvä käytänne: Kouvolan nuorten elinoloraportti

 

Etsivän nuorisotyön raportointi ja tilastointi

Nuorisotilastot

PAR -järjestelmät

Sovari -vaikuttavuusmittari
Sovari näillä sivuilla

 

Muuta materiaalia

Tutustu etsiville nuorisotyöntekijöille  tälle sivustoon koostettuun materiaalipankkiin.

Täältä löydät lisätietoa etsivän nuorisotyön alueellisesta koordinaatiosta