Etsivien alueelliset tapaamiset

# TUTUSTUMINEN

# KUULUMISTEN VAIHTAMINEN

# AJANKOHTAISET AIHEET

# KESKUSTELU

# HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN JAKAMINEN

# ASIANTUNTIJAVIERAILUT JA -PUHEENVUOROT

# KOULUTUKSELLISUUS

# VERTAISKEHITTÄMINEN

# YHTEINEN KEHITTÄMINEN JA VAIKUTTAMISTYÖ

Alueellisissa tapaamisissa on tarkoitus päästä tutustumaan muihin omalla alueella etsivää nuorisotyötä tekeviin ja päästä keskustelemaan heidän kanssaan kuulumisista tai mistä hyvänsä ajankohtaisesta tai muuten tärkeästä aiheesta. Verkostoissa on tarkoitus jakaa hyviä käytäntöjä ja oppia toisilta. Tapaamiset voivat olla tarkoitettu vain etsivää nuorisotyötä tekeville tai joskus verkostoon kutsutaan mukaan sidosryhmien edustajia tai ulkopuolinen asiantuntija tulee pitämään puheenvuoron tai koulutuksen verkoston kaipaamasta aiheesta. Verkosto saattaa myös lähettää oman edustajansa erilaisiin tilaisuuksiin, yhteistyöryhmiin tai muihin verkostoihin. Kaikella tällä halutaan luoda foorumi, jossa mahdollistetaan vertaiskehittäminen ja yhteinen kehittämistyö. 

Katso oman alueesi tapaamiskerrat!