Sovari-vaikuttavuusmittari

Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari tuottaa tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toteutuksen laadusta ja elämäntaitoja vahvistavista vaikutuksista. Tietoa tuotetaan vuosittain valtakunnallisesti, alueellisesti ja palveluyksiköittäin. Mittari on maksuton ja sitä ylläpitää etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan osaamiskeskuksessa Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY.

Sovari tuo nuorten äänen kuuluville

Sovari perustuu nuorille suunnattuun nettikyselyyn, jossa nuoret arvioivat kokemuksiaan etsivästä nuorisotyöstä ja elämänmuutoksista saamansa avun ja tuen myötä. Sovari tuo kuuluville nuorten omat näkemykset, mikä lisää nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta palveluiden kehittämisessä. Etsivät nuorisotyöntekijät jakavat kyselylinkkiä asiakkaana olleille nuorille ja voivat järjestää vastaamismahdollisuuden myös etsivän nuorisotyön tiloissa. 

Sovarilla tietoa palveluiden vaikuttavuudesta

Sovari vastaa etsivän nuorisotyön erilaisiin tietotarpeisiin palvelun vaikututtavuudesta. On tärkeää saada tietoa, miten etsivä nuorisotyö toteuttaa tehtäväänsä ja millaisia vaikutuksia sillä on nuorten elämänpolkuihin.

  • Sovari-tulosten avulla organisaatiot voivat todentaa toimintansa vaikuttavuutta rahoittajille ja sidosryhmille.
  • Valtakunnallinen vertailutieto antaa peilauspintaa omaan toimintaan ja sen kehittämiseen asiakaslähtöisesti. Sovarin avulla voidaan tunnistaa oman toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohtia.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriölle Sovari tuottaa valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajapalveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta.

Tervetuloa mukaan Sovarin käyttäjäksi!

Sovaria käytetään etsivässä nuorisotyössä jo noin 70 kunnan alueella. Mukaan voi ilmoittautua milloin vain!
Ilmoittautuminen etsivän nuorisotyön ja työpajojen Sovarin käyttöön (maksuttomasti):
https://www.webropolsurveys.com/S/BBE9B6F330F83223.par

Haluatko tietää lisää Sovarista?

Tutustu ja perehdy Sovarin käyttöön seuraavan materiaalin avulla:

Palveluiden käyttäjärekisterin tietosuojaselosteen löydät täältä.