Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus

Koordinaattoreiden tehtävät

# Koordinaattorin ja alueen toimijoiden yhdessä laatima toimintasuunnitelma vuodeksi

# Yhteystietojen ylläpitäminen alueesta

# Tiedottaminen omalla alueella

# Alueellisten tapaamisten ja mahdollisten koulutusten järjestäminen

# Arjen ja käytännön kysymyksiin vastaaja

# Hyvien käytäntöjen jakaminen

# Ajankohtaisen tiedon välittäminen omalta alueelta AVI:lle, OSKElle

# Yhteistyö AVI:n & kansallisen koordinaattorin kanssa

 

Koordinaattori toimii verkoston kokoavana henkilönä, joka myös rakentaa toimintasuunnitelman yhdessä etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa. ENT-koordinaattorin on hyvä tuntea oman alueensa etsivää nuorisotyötä tekevät sekä heidän organisaatiot ja tiedottaa heitä tarpeen mukaan ajankohtaisista asioista. Koordinaattori on myös vastuussa alueellisten tapaamisten ja koulutusten järjestämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Usein koordinaattorit pystyvät myös välittämään tietoa ja jakamaan osaamistaan liittyen aivan käytännön kysymyksiin tai ainakin hän usein osaa kertoa kuka alueella voisi asiasta tietää. Koordinaattorilla on myös tärkeä rooli ajankohtaisen tiedon välittämisessä omalta alueeltaan aluehallintovirastojen nuorisoasioista vastaaville virkamiehille sekä osaamiskeskuksille. Alueelliset koordinaattorit tekevätkin tiivistä yhteistyötä AVIen ja alueellisen työn kansallisen koordinaattorin kanssa.