Tulosta sivu

Kort på Svenska

Nationella verkstadsföreningen rf.

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) - Nationella verkstadsföreningen rf. stärker förutsättningar av verkstäder och uppsökande ungdomsarbetet. Föreningen erbjuder utbildnings-, utvecklings- och informationstjänster av verkstadsverksamhet, social sysselsättning och uppsökande ungdomsarbetet till sina medlemsorganisationer och intressentgrupper. Syftet är att stöda utvecklingen av kunnande och yrkeskunskaper av båda organisationer och av de personer som är anställda vid verkstäder och uppsökande ungdomsarbetet. TPY syftar till att vara utvecklare och diskussionsväckare samt till att fungera som brobyggare mellan verkstäder, uppsökande ungdomsarbetet, myndigheter och offentlig förvaltning. 

Arbetsverkstäderna i Finland

  • täcker över 90 % av kommunerna.
  • befrämjar framgångsrikt placering på arbertsmarknaden och studier.
  • stöder delaktighet och vardagskunskaper.
  • baserar sig på fungerande mångprofessionellt samarbete mellan samtliga sektorer.
  • förenar personlig handledning, arbetsuppgifter som stärker kunnandet och kamratstöd.

Svenskspråkiga publikationer

Effekter av arbetsverkstäderna 2018