Kort på Svenska

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) - Nationella verkstadsföreningen rf. är en organisation som har grundats år 1997 av personer som är anställda vid verkstäder. Föreningen erbjuder utbildnings-, utvecklings- och informationstjänster av verkstadsverksamhet och social sysselsättning till sina medlemsorganisationer och intressentgrupper. Syftet är att stöda utvecklingen av kunnande och yrkeskunskaper av båda organisationer och av de personer som är anställda vid verkstäder. Detta görs i nära samarbete med verkstäderna. Föreningen har verksamhetsställen i Helsingfors.

TPY syftar till att vara utvecklare och diskussionsväckare samt till att fungera som brobyggare mellan verkstäder, myndigheter och offentlig förvaltning. Tre verksamhetsområden – medlemstjänster, information och kvalitet och stödtjänster – betjänar också samarbetspartner. Samarbetet med andra aktörer inom social sysselsättning syftar till att utveckla hela branschen. Utvecklingsarbete utförs också med internationella samarbetspartner. Föreningen utvecklar och stöder de allmänna förutsättningar för sysselsättning och frivillig aktivitet samt utveckling av verkstadsverksamhet och social sysselsättning i Finland.

Svenskspråkiga publikationer