Strategia

Vuonna 2015 käynnistyi yhdistyksen uusi strategiakausi, joka jatkuu aina vuoteen 2020. Yhdistyksen strategian mukaisesti toiminnan ytimenä ovat monipuoliset jäsenpalvelut ja tietoon perustuva vahva vaikuttamistyö. Yhdistyksen henkilöstö työskentelee kolmessa eri tiimissä. Tiimit ovat jäsenpalvelut, tieto ja vaikuttaminen sekä tukipalvelut.

Jäsenpalveluiden tehtävänä on vahvistaa työpajojen henkilöstön valmennuksellista osaamista ja tarjota areenoita vertaiskehittämiselle. Keskeisiä toimia ovat hyvin koordinoitu alueellinen toiminta, valmennusosaamista vahvistava koulutus ja monipuoliset tapahtumat, jotka mahdollistavat ammatillisen kehittymisen ja verkottumisen.

Tiedon ja vaikuttamisen toiminnot vahvistavat työpajojen toiminnan edellytyksiä ja organisaatioiden osaamista. Tiimin työ perustuu tiedon keräämiselle, tiedon analysoimiselle ja mallintamiselle sekä tiedon suunnitelmalliselle levittämiselle ja vahvalle vaikuttamistyölle. Keskeisiä toimia ovat toimialaan liittyvän tiedon tuotanto ja hallinta, laatuun liittyvän osaamisen vahvistaminen sekä virkamiehiin ja päätöksentekijöihin suuntautuva vaikuttamistyö.

Yhdistyksen tukipalvelut mahdollistavat ydintoiminnot hyvällä johtamisella ja taloudenhoidolla, jatkuvalla yhdistyksen toiminnan kehittämisellä sekä tehokkaalla tiedottamisella. Keskeisiä tukipalveluja ovat johtaminen, talous- ja hallintopalvelut sekä viestintä.

Tutustu yhdistyksen strategiaan