Järjestö

TPY osaamiskeskuksena

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisoalan valtakunnallisista osaamiskeskuksista. Yhdistyksen hallinnoima yhteenliittymä toimii osaamiskeskuksena nuorten sosiaalisen vahvistamisen kokonaisuudessa. Nuorisoalan osaamiskeskukset painopistealueittain

Yhdistyksen hallinnoimaan yhteenliittymään kuuluu TPY:n lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Lisäksi sosiaalisen vahvistamisen osaamiskeskuskokonaisuuteen kuuluvat Espoon kaupungin hallinnoima yhteenliittymä sekä Suomen Mielenterveysseura ry:n hallinnoima yhteenliittymä.   

TPY:n tehtävänä osaamiskeskuskokonaisuudessa on

  • nuorten työpajatoiminnan alueellinen koordinaatio ja koulutustoiminta
  • työpajatoiminnan vaikuttavuus- ja laatutyön vahvistaminen
  • etsivän nuorisotyön alueellinen koordinaatio, koulutustoiminta
  • etsivään nuorisotyöhön liittyvän tutkimustiedon kokoaminen ja
    analysointi sekä etsivän nuorisotyön viestintä.

TPY:ssä osaamiskeskustehtävissä työskentelee

Työpajatoiminnan osaamiskeskus

Anne Välimaa, asiantuntija, työpajatoiminnan alueellinen työ
Susanna Palo, kouluttaja
Niina Ilola, tapahtumatuottaja
Riitta Kinnunen, asiantuntija, Sovari ja STL

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus

Katja Uustalo, asiantuntija, alueellinen etsivä nuorisotyö
Emmi Paananen, asiantuntija, koulutukset ja tapahtumat
Riitta Kinnunen, asiantuntija, Sovari
Hanna Suomi, viestintäasiantuntija

Työntekijöiden yhteystiedot löydät täältä

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuskonsortiossa TPY:n lisäksi ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Espoon kaupunki sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu. Lue lisää etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksesta ja tutustu osaamiskeskuksen toimintaan videolla. ENT osken löydät jo nyt Facebookista  ja Twitteristä.

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen omat www-sivut löytyvät osoitteesta www.etsivänuorisotyö.fi.