Sovari (vaikuttavuusmittari)

TPY on kehittänyt Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittarin työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Sovari tuottaa organisaatiokohtaisia, alueellisia ja valtakunnallisia tuloksia.

Sovari vastaa työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä toteuttavien tahojen tarpeisiin saada tietoa palveluidensa vaikutuksista. Sovarin tulosten avulla organisaatiot voivat todentaa toimintansa vaikuttavuutta rahoittajille ja sidosryhmille. Valtakunnallisen vertailutiedon avulla organisaatiot voivat hyödyntää Sovaria myös oman toimintansa asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriölle Sovari tuottaa valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa työpajapalveluiden ja etsivän nuorisotyön laadusta ja vaikuttavuudesta.

Sovari perustuu asiakkaiden itsearvioinnille pohjautuvaan anonyymiin nettikyselyyn. Sovariin vastaaminen tukee osaltaan asiakkaiden osallisuuden vahvistamista. Sovari-mittari käsittää sosiaalisen vahvistumisen viisi osa-aluetta, jotka ovat: itsetuntemus, sosiaaliset taidot, arjen hallinta, opiskelu- ja työelämävalmiudet sekä elämänhallinta ja tavoitteellisuus. Sovari-mittarin sisältö on kehitetty yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa.

Sovarin käyttäjiksi on tällä hetkellä ilmoittautunut noin 170 työpajaa ja noin 145 etsivän nuorisotyön kuntaa/yksikköä. Mittarin käyttäminen on maksutonta. Sovaria käyttävät työpajat ja etsivän nuorisotyön organisaatiot saavat yhteenvedot Sovarin tuloksista vuosittain syksyisin.

Ilmoittautuminen työpajatoiminnan tai etsivän nuorisotyön Sovarin käyttöön: https://www.webropolsurveys.com/S/BBE9B6F330F83223.par

Lisätietoa Sovarista?

Haluatko tietää lisää Sovarista? Lue aiheesta esite tai siirry suoraan oppaan pariin. Sekä esitteitä että työkirjaa voit tilata TPY:n verkkosivuilta löytyvän lomakkeen avulla. Lisätietoa saat myös tästä Sovarin perusesityksestä. Sovarin ensimmäisistä valtakunnallisista tuloksista voit lukea syksyllä 2016 julkaistusta raportista.

Sovari-mittarin käyttöön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä tieto- ja laatupäällikkö Reetta Pietikäiseen (reetta.pietikainen@tpy.fi).