Kehittäminen

Sovari (vaikuttavuusmittari)

TPY ylläpitää työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittaria. Sovari tuottaa organisaatiokohtaisia, alueellisia ja valtakunnallisia tuloksia työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuudesta.

 

Sovarilla tietoa palveluiden vaikuttavuudesta

Sovari vastaa työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä toteuttavien tahojen tarpeisiin saada tietoa palveluidensa vaikutuksista. Sovarin tulosten avulla organisaatiot voivat todentaa toimintansa vaikuttavuutta rahoittajille ja sidosryhmille. Valtakunnallisen vertailutiedon avulla organisaatiot voivat hyödyntää Sovaria myös oman toimintansa asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriölle Sovari tuottaa valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa työpajapalveluiden ja etsivän nuorisotyön laadusta ja vaikuttavuudesta.

Sovari perustuu asiakkaiden itsearvioinnille pohjautuvaan anonyymiin nettikyselyyn. Sovariin vastaaminen tukee osaltaan asiakkaiden osallisuuden vahvistamista. Sovari-mittari käsittää sosiaalisen vahvistumisen viisi osa-aluetta, jotka ovat: itsetuntemus, sosiaaliset taidot, arjen hallinta, opiskelu- ja työelämävalmiudet sekä elämänhallinta ja tavoitteellisuus. Sovari-mittarin sisältö on kehitetty yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa.

 

Jo 200 työpajaa ja 180 etsivän nuorisotyön kuntaa ilmoittautunut Sovarin käyttäjiksi

Sovarin käyttäjiksi on ilmoittautunut yli 200 työpajaa ja yli 180 etsivän nuorisotyön kuntaa/yksikköä. Mittarin käyttäminen on maksutonta, mutta työpajoilta edellytetään TPY:n jäsenyyttä. Sovaria käyttävät työpajat ja etsivän nuorisotyön organisaatiot saavat yhteenvedot Sovarin tuloksista vuosittain syksyisin. Tervetuloa mukaan Sovarin käyttäjäksi!

Ilmoittautuminen työpajatoiminnan tai etsivän nuorisotyön Sovarin käyttöön: https://www.webropolsurveys.com/S/BBE9B6F330F83223.par

 

Lisätietoa Sovarista

Haluatko tietää lisää Sovarista? Tutustu Sovariin siitä tuotetun tuotetun oppaan parissa. Sekä esitteitä että opasta voit tilata TPY:n verkkosivuilta löytyvän lomakkeen avulla. Sovarin valtakunnalliset tulokset vuosilta 2016-2018 löydät yhdistyksen verkkojulkaisuista. Katso myös Sovari-koulutusvideot työpajatoimijoille ja etsivään nuorisotyöhön.

Sovari-mittariin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä asiantuntija Riitta Kinnuseen (riitta.kinnunen(a)tpy.fi).

 

Palveluiden käyttäjärekisterin tietosuojaselosteen löydät täältä.