Työpajatoiminnan opinnollistaminen

Työpajoilla toteutettava osaamisen tunnistaminen tarkoittaa kokonaisuutta, johon kuuluu yksittäisille valmentautujille kertyvän osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi sekä työpajojen oppimisympäristön tunnistaminen.

Työpajoilla tai muussa työvaltaisessa työympäristössä tapahtuvaa osaamisen tunnistamista on kutsuttu työpajatoimijoiden keskuudessa myös opinnollistamiseksi. Opinnollistamisessa työvaltaisen ympäristön tarjoamia oppimismahdollisuuksia verrataan Opetushallituksen hyväksymiin ammatillisten perustutkintojen tutkintojen perusteisiin. Vastaavasti myös valmentautujalle kertyvää osaamista dokumentoidaan koulutuksen järjestäjien ja työelämän käyttämällä kielellä. Osaamisen tunnustamisesta vastaavat koulutuksen järjestäjät. Osaamisen tunnistamisesta hyötyvät niin nuoret, pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset kuin työmarkkinoille integroitumiseen tukea tarvitsevat maahanmuuttajat. 1.1.2018 voimaantullut ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö tuo osaamisen tunnistamiselle ja sen tunnustamisen tukemiselle uusia sekä mahdollisuuksia että kehittämistarpeita.

Näkökulmia osaamisen tunnistamiseen

Osaamisen tunnistamista voidaan toteuttaa ainakin kolmesta eri näkökulmasta: sosiaalisesta, uraa edistävästä sekä tutkintotavoitteisesta näkökulmasta.

  • Sosiaalisella validoinnilla tarkoitetaan sitä, että osaaminen tulee näkyväksi valmentautujalle itselleen. Tämä tukee yksilön voimaantumista ja edistää tulevaisuuteen liittyvien suunnitelmien tekemistä.
  • Uraa edistävä validointi toteutuu työpaikoilla, kun työntekijän osaamista verrataan työtehtävän vaatimuksiin ja kartoitetaan osaaminen, sen kehittämistarpeet sekä työntekijän mahdolliset kehittymisnäkymät.
  • Kolmantena mahdollisuutena on tutkintotavoitteinen validointi, jossa kertynyttä osaamista peilataan tutkintojen osaamisstandardeihin.

Kehittämistoimintaa ja koulutuksia

  • Tutustu TPY:n Työpajatoiminnan opinnollistaminen -hankkeeseen
  • TPY järjestää vuosittain työpajatoimijoille ja koulutuksen järjestäjien edustajille suunnatun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen teemoja käsittelevän Synergiaseminaarin. Synergiaseminaarin tarkoituksena on hyödyntää toimijaverkoston osaamista, jakaa hyviä käytänteitä ja edistää yhteistyötä. 
  • TPY koordinoi myös osaamisen tunnistamisen sekä työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön kehittämiseen keskittyvää valtakunnallista Synergiaverkostoa. Verkosto kokoontuu vuosittain 2–4 kertaa.
  • Lomakkeita ja työkaluja osaamisen tunnistamiseen työpajaympäristössä löydät täältä.