Koulutukset

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet

Työpajakentän valmennushenkilöstölle suunnattu kaksipäiväinen koulutus perehdyttää työpajatoiminnan perusteisiin sekä työ- ja yksilövalmennukseen. Käsittelemme työpajatoiminnan peruskäsitteistöä, tavoitteellista ja suunnitelmallista valmennusta, valmennusprosessia ja arviointia valmennuksen työkaluna.

Arviointi valmennuksessa

Arviointi valmennuksessa on työpajakentän valmennushenkilöstölle suunnattu yksipäiväinen vuorovaikutuskoulutus. Koulutuksessa perehdytään valmennuksen arviointiprosessiin, työpajoihin oppimisympäristöinä ja erityisesti vuorovaikutukseen arvioinnin keskeisenä elementtinä.

Työpajapedagogiikka

Koulutus käsittelee työpajalla tapahtuvan valmennuksen pedagogisia lähtökohtia: työpajan arvoja, pedagogista otetta valmennustyössä, työpajapedagogiikan määrittelyä, työpajan oppimisympäristöä, osaamisen kertymistä ja sosiaalista vahvistumista.

Voimavarat valmennuksessa

Toiminnallisessa koulutuksessa keskitytään valmentautujien voimavaratarpeisiin, voimaantumisen ja sosiaalisen vahvistamisen perusteisiin, joiden avulla voidaan vahvistaa ennaltaehkäisevää työotetta mm. mielenterveysongelmien ja päihdehaittojen vähentämiseksi.

Sosiaalisen median työkalut työpajan valmennustyössä ja vaikuttamisessa

Minkälaista on nuorten verkkokulttuuri? Miten paljon valmennuksen ammattilaisen olisi hyvä tuntea sitä? Koulutuksessa tutustutaan sosiaalisen median työkaluihin ja niiden käyttöön oman valmennustyön tukena. Lisäksi saat koulutuksesta ideoita verkon ja somen hyödyntämiseen työpajan vaikuttamistyössä ja sen viestinnässä. Koulutus on suunnattu sekä työpajojen valmentajille että heidän esimiehilleen. Koulutus järjestetään yhteistyössä Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja Verken kanssa ja niitä järjestetään vuonna 2018 kolmella paikkakunnalla.