Koulutukset

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet

Työpajakentän valmennushenkilöstölle suunnattu kaksipäiväinen koulutus perehdyttää työpajatoiminnan perusteisiin sekä työ- ja yksilövalmennukseen. Käsittelemme työpajatoiminnan peruskäsitteistöä, tavoitteellista ja suunnitelmallista valmennusta, valmennusprosessia ja arviointia valmennuksen työkaluna.

Arviointi valmennuksessa

Arviointi valmennuksessa on työpajakentän valmennushenkilöstölle suunnattu yksipäiväinen vuorovaikutuskoulutus. Koulutuksessa perehdytään valmennuksen arviointiprosessiin, työpajoihin oppimisympäristöinä ja erityisesti vuorovaikutukseen arvioinnin keskeisenä elementtinä.

Työpajapedagogiikka

Koulutus käsittelee työpajalla tapahtuvan valmennuksen pedagogisia lähtökohtia: työpajan arvoja, pedagogista otetta valmennustyössä, työpajapedagogiikan määrittelyä, työpajan oppimisympäristöä, osaamisen kertymistä ja sosiaalista vahvistumista.

Voimavarat valmennuksessa

Toiminnallisessa koulutuksessa keskitytään valmentautujien voimavaratarpeisiin, voimaantumisen ja sosiaalisen vahvistamisen perusteisiin, joiden avulla voidaan vahvistaa ennaltaehkäisevää työotetta mm. mielenterveysongelmien ja päihdehaittojen vähentämiseksi.

Vaikuttavuus esiin ja brändi kirkkaaksi

Miten työpaja voi vahvistaa omaa brändiään verkossa? Miten viestiä toiminnan tuloksista suunnitelmallisesti ja koukuttavasti? Luvassa puhetta myös työntekijälähettilyydestä työpajan brändin rakentamisessa ja pohdintaa, miksi johtajan kannattaa olla somessa. Koulutus on suunnattu työpajoista vastaaville ja kehittäjille. Koulutus järjestetään Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja Verken yhteistyönä ja niitä järjestetään vuonna 2019 neljällä eri paikkakunnalla.

Hyvinvointia rakentamassa: Päihdekulttuuri työpajalla – uskallatko sinä kohdata päihteet?

Koulutus käsittelee työpajoja ehkäisevän päihdetyön toimijoina. Miten työpajan valmennuksessa ja työpajaympäristössä tuetaan hyvinvointia ja ehkäistään päihdehaittoja? Milloin ja miten päihteet kannattaa ottaa puheeksi? Koulutuksessa perehdytään myös päihdeohjelman sisältöön ja merkitykseen työympäristön päihdekulttuurin rakentajana. Koulutus järjestetään Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja Vahvistamon yhteistyönä ja niitä järjestetään vuonna 2019 neljällä eri paikkakunnalla.

Haluan selvitä paremmin – keinoja nepsy-henkilöiden työn ja arjen sujumiseen

Nepsy-vaikeudet ovat mm. keskittymisen, hahmottamisen ja toiminnanohjauksen vaikeuksia. Ne näkyvät monilla aloittamisen vaikeutena, aistien herkkyytenä ja sosiaalisten tilanteiden vaikeutena. Vaikeuksien rinnalla monilla on myös vahvuuksia, mutta ne jäävät helposti vaikeuksien varjoon. Arki ei suju nepsy-henkilöillä kuten he haluaisivat sen sujuvan. Arjen sujumisen avuksi on tarjolla tällä hetkellä kokemusperäisiä keinoja, joista joku muu on saanut apua. Keinot ovat parhaimmillaan lisänneet nepsy-henkilön motivaatiota ja jaksamista selvitä paremmin.

Tässä koulutuksessa keskitytään työpaja-arjen ja etsivän nuorisotyön näkökulmasta nepsy-vaikeuksiin: mitä ne ovat, miten ne vaikuttavat arjen sujumiseen ja erityisesti siihen, millaisia kokemuksia apukeinoista on olemassa. Kouluttajana Birgit Metsämäki-Vuori. Koulutus järjestetään Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen yhteistyönä ja niitä järjestetään vuonna 2019 neljällä eri paikkakunnalla.