Tallenteet

Sosiaalisen työllistämisen laadunarviointimalli (STL)

STL on työpajoille ja sosiaalisen työllistämisen toimialalle sovellettu työkalu organisaatioiden itsearviointiin ja laadun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. TPY:n tieto- ja laatupäällikkö Reetta Pietikäinen kertoo STL:n perusteista videotallenteessa, jonka voi katsoa täältä.

Mitä on työpajatoiminta?

TPY:n kouluttaja Susanna Palo avaa tallenteessa työpajatoiminnan sisältöjä. Tallenne on katsottavissa täältä.

Starttivalmennus

Starttivalmennus tarjoaa palveluverkostosta usein puuttuvan osan, nuorten matalan kynnyksen elämänhallinnan vahvistamiseen keskittyvän palvelun, joka toimii monialaisena sosiaalisen kuntoutuksen palveluna. Pirjo Oulasvirta-Niiranen kertoo lyhyesti mistä starttivalmennuksessa on kysymys. Tallenne on katsottavissa täältä.

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelut on unohdettu

TPY:ssä tuotettiin kevään 2017 aikana selvitys sote- ja maakuntauudistusten vaikutuksista työpajatoimintaan. Selvityksen tekijä Pirjo Oulasvirta-Niiranen avaa videotallenteessa selvityksen pääkohtia. Tallenne on katsottavissa täältä.

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä

Tunnetko jo Sovari-mittarin? Asiantuntija Riitta Kinnunen kertoo videotallenteessa mikä on Sovari-vaikuttavuusmittari, mitä sen tuottamalla tiedolla tehdään ja kuinka mittarin käyttäjäksi pääsee mukaan. Koulutusvideon voit katsoa täältä.

Maahanmuuttajat työpajoilla

Maahanmuuttajat työpajoilla -tallenteessa tutustutaan Vantaan työpajojen Kotopaja-toimintaan. Videossa kotopaja-mallista kertovat työpajatoiminnan suunnittelija Heidi Halm ja viestintä- ja vuorovaikutuspajan valmentaja Virpi Toivonen. Videolla käsitellään myös case-esimerkki Abdista, jolle Kotopaja-toiminnasta oli hyötyä. Koulutusvideon voit katsoa täältä.

Tiedonhallinnan nyky- ja tavoitetila työpajakentällä

Tiedonhallinnan nyky- ja tavoitetila työpajakentällä -selvitys on yksi vuosina 2014-2015 käynnissä olleen Tiedonhallinnan kehittämiskokonaisuuden tuotoksista. Selvityksen tavoitteena on ollut laatia kattava yleiskuvaus työpajojen tiedonkeruuseen, tiedon hyödyntämiseen ja välittämiseen sekä tiedolla johtamiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä ja haasteista. Selvitystyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä työpajakentän asiantuntijoiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Osana selvitystä on myös laadittu kehittämisehdotukset työpajojen tiedonhallinnan pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Katso tallenne asiantuntija Santtu Sundvallin haastattelusta täältä.

 

Tietosuojakysymykset työpajakentällä

Tietosuojakysymykset ovat osa työpajojen jokapäiväistä arkea. Oulun kaupungin Nuorisopalveluiden suunnittelija Tenho Jaakola vastaa tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin Outi Raution haastateltavana. Tallennetta pääset seuraamaan täältä.

Lisätietoja tietosuojasta löytyy Tietosuojavaltuutetun sivuilta.