Media

TPY:n henkilökunta vastaa mielellään työpajatoimintaan liittyviin kysymyksiin ja taustoittaa ajankohtaisia uutisia työpajatoiminnan näkökulmasta.

Toiminnanjohtaja Herttaliisa Tuure 010 279 2724, herttaliisa.tuure@tpy.fi

Viestintäpäällikkö Anna Kapanen 010 279 2727, anna.kapanen@tpy.fi

Valtakunnallinen työpajayhdistys (TPY)

  • ehkäisee syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa
  • vahvistaa toiminnallaan työpajojen ja etsivän nuorisotyön toimintaedellytyksiä ja niissä työskentelevien ammattilaisten osaamista.
  • Yhdistyksen jäsenenä on lähes 270 työpajakentän ja sosiaalisen työllistämisen organisaatiota ympäri Suomea, joista yli puolet on hallintomuodoltaan kunnallisia organisaatioita.

Työpajatoiminta

  • kattaa yli 90 % Suomen kunnista, ja toimintaan osallistuu vuosittain yli 26 000 valmentautujaa, joista lähes 14 000 on alle 29-vuotiaita nuoria.
  • edistää tuloksellisesti koulutus- ja työmarkkinoille sijoittumista.
  • tukee osallisuutta ja sosiaalista vahvistumista.
  • perustuu tehokkaalle monialaiselle yhteistyölle työllisyys-, koulutus-, nuoriso- ja sote-palveluiden välillä.
  • yhdistää vaikuttavasti yksilöllisen valmennuksen, osaamista kasvattavan työtoiminnan ja yhteisöllisen vertaistuen.

Etsivästä nuorisotyöstä löydät tietoa Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoa

TPY ottaa säännöllisesti kantaa lainsäädäntöön ja viranomaisohjeistuksiin, jotka koskevat työpajakenttää. TPY:n lausunnot löydät täältä.
Tutustu myös työpajatoiminnan vuosittaisiin tilastoihin.