Media

Teetkö juttua työpajatoiminnasta? TPY:n henkilökunta vastaa mielellään työpajatoimintaan liittyviin kysymyksiin ja taustoittaa ajankohtaisia uutisia työpajatoiminnan näkökulmasta.

Toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker 010 279 2724, mari.ahonen-walker@tpy.fi

Viestintäpäällikkö Anna Kapanen 010 279 2727, anna.kapanen@tpy.fi

Valtakunnallinen työpajayhdistys (TPY)

  • Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö, jonka sääntöjen mukaisena tehtävänä on ehkäistä syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa.
  • Yhdistyksen jäsenenä on 240 työpajakentän ja sosiaalisen työllistämisen organisaatiota ympäri Suomea, joista yli puolet on hallintomuodoltaan kunnallisia organisaatioita.

Työpajatoiminta pähkinänkuoressa

  • Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön arjenhallintataitoja sekä kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Työpajojen menetelmiksi ovat vakiintuneet työ- ja yksilövalmennus.
  • Työpajatoiminta asemoituu julkisen sektorin palvelukokonaisuudessa sosiaalialan palveluiden ja nuorisotyön sekä avointen koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon. Työpajatoiminnan rahoitus on monikanavaista ja se koostuu mm. valtionavusta (OKM, nuorisotoimi), toiminnan ylläpitäjän rahoitusosuudesta, hankerahoituksesta, valmennuspalveluiden tuloista (ostajina mm. KELA, TE-palvelut, sosiaalitoimi ja oppilaitokset) sekä mahdollisista työtoiminnan tuotoista.
  • Työpajatoiminta kattoi vuonna 2015 yhteensä 88 prosenttia kaikista Manner-Suomen kunnista.
  • Työpajatoimintaan osallistui vuonna 2015 yhteensä 25 449 valmentautujaa, joista 14 733 (58 %) oli alle 29-vuotiaita nuoria.
  • Työpajojen henkilöstö teki toimintavuoden aikana yhteensä 1858 henkilötyövuotta (htv).

Lisätietoa

TPY ottaa säännöllisesti kantaa lainsäädäntöön ja viranomaisohjeistuksiin, jotka koskevat työpajakenttää. TPY:n lausunnot löydät täältä.
TPY toteuttaa OKM:n valtakunnalliset etsivän nuorisotyön, työpajatoiminnan sekä nuorten palvelu- ja ohjausverkostoa koskevat kyselyt. Tilastoja työpajatoiminnasta pääset katsomaan linkistä.