Vaikuttavaa työpajatoimintaa

Työpajatoiminta

 • kattaa yli 90 % Suomen kunnista, ja toimintaan osallistuu vuosittain
  yli 26 000 valmentautujaa, joista lähes 14 300 on alle 29-vuotiaita nuoria.
 • edistää tuloksellisesti koulutus- ja työmarkkinoille sijoittumista.
 • tukee osallisuutta ja sosiaalista vahvistumista.
 • perustuu tehokkaalle monialaiselle yhteistyölle työllisyys-, koulutus-, nuoriso- ja sote-palveluiden välillä.
 • yhdistää vaikuttavasti yksilöllisen valmennuksen, osaamista kasvattavan työtoiminnan ja yhteisöllisen vertaistuen.
 • työpajatoiminnan rahoitus on monikanavaista. Se muodostuu kuntien rahoituksesta, valtionavustuksista, muista julkisista rahoituksista ja avustuksista sekä työpajatoiminnan tuote- ja valmennuspalvelujen myyntituloista. Valtion rahoitus kattaa noin 10 % toiminnan kokonaisrahoituksesta.

 

Vuonna 2017

 • Suurin osa valmentautujista (13 800) oli kuntouttavassa työtoiminnassa työpajalla.
 • Miesten osuus työpajojen valmentautujista oli 60 %.
 • Suurin osa valmentautujista oli pelkän peruskoulututkinnon varassa.
 • Kolmasosa työpajoilla olleista nuorista oli suorittanut 2.asteen ammatillisen tutkinnon.
 • Työpajojen valmentautujat puhuivat äidinkielenään noin 60 eri kieltä.
 • 4/5 nuoresta sijoittui positiivisesti työpajajakson jälkeen koulutukseen,
  työhön tai muuhun ohjattuun toimintaan, esimerkiksi kuntoutukseen.

Lue lisää työpajatoiminnasta vuonna 2017

Tutustu työpajatoiminnan tilastoihin nuorisotilastot.fi-sivustolla

 

Sosiaalinen vahvistuminen työpajoilla

 • TPY:n Sovari-vaikuttavuusmittarin mukaan 91% valmentautujista on kokenut sosiaalista vahvistumista työpajajakson aikana.
 • Erityisen myönteisiä edisaskelia on koettu arjenhallinnassa (75%), opiskelu- ja työelämävalmiuksissa (72%) ja elämänhallinnassa ja tavoitteellisuudessa (72%).

Tutustu Sovari-mittarin valtakunnallisiin tuloksiin työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä vuodelta 2017

Valmentautujien kokemuksia työpajatoiminnasta

 

Työpajatoimintaan panostaminen kannattaa

Lataa infograafi