Synergiaseminaarissa 10.–11.10.2017 keskustellaan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ajankohtaisista näkökulmista

22.6.2017

Tuore selvitys: Maakuntauudistuksen valmistelussa useita epäkohtia työpajatoiminnan kannalta

20.6.2017

TPY:n lausunto luonnoksista HE laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta sekä yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

19.6.2017

Kansalaisaloite järjestöjen palkkatuen parantamiseen allekirjoitettavana

19.6.2017

Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle täydentävästä hallituksen esityksestä maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta

15.6.2017

TPY:n lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

13.6.2017

TPY:n lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta

8.6.2017

TPY:n lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018−2021

6.6.2017

Kommentoi luonnosta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi

5.6.2017

TPY hakee hallinto- ja talouspäällikköä vakituiseen työsuhteeseen

2.6.2017

TPY:n lausunto ammatillisen koulutuksen reformista eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

31.5.2017

TPY hakee tapahtumatuottajaa määräaikaiseen työsuhteeseen

26.5.2017

Hämeen Sanomat: Työpajojen kohtalo on kaikille mysteeri

24.5.2017

TPY hakee vuoden 2018 Ihanko Pihalla? -tapahtumaan yhteistyökumppania

23.5.2017

TPY:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018−2021

11.5.2017

TPY:n puheenvuoro kuntoutuksen uudistamiskomitean tilaisuudessa

9.5.2017

TPY:n lausunto ammatillisen koulutuksen reformista eduskunnan sivistysvaliokunnalle

5.5.2017

Työpajatoiminnan rahoitus julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2018–2021

4.5.2017

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista vaarantaa asiakkaiden yhdenvertaisuuden

3.5.2017

Puoliväliriihessä tukea nuorten syrjäytymisen vähentämiseen ja työllistämiseen

28.4.2017