Työpajojen hankkeita ja hyviä käytäntöjä kootaan yhteen!

18.8.2017

Työpajatoimintaan esitetään 13,5 miljoonaa ehdotuksessa vuoden 2018 talousarvioksi

16.8.2017

TPY:n lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) vuosille 2017–2019

8.8.2017

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros syksyllä 2017

22.6.2017

Synergiaseminaarissa 10.–11.10.2017 keskustellaan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ajankohtaisista näkökulmista

22.6.2017

Selvityshenkilöt selvittämään sivistys- ja sote-palveluiden yhdyspintoja

22.6.2017

Tuore selvitys: Maakuntauudistuksen valmistelussa useita epäkohtia työpajatoiminnan kannalta

20.6.2017

TPY:n lausunto luonnoksista HE laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta sekä yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

19.6.2017

Kansalaisaloite järjestöjen palkkatuen parantamiseen allekirjoitettavana

19.6.2017

Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle täydentävästä hallituksen esityksestä maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta

15.6.2017

TPY:n lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

13.6.2017

TPY:n lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta

8.6.2017

TPY:n lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018−2021

6.6.2017

Kommentoi luonnosta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi

5.6.2017

TPY hakee hallinto- ja talouspäällikköä vakituiseen työsuhteeseen

2.6.2017

TPY:n lausunto ammatillisen koulutuksen reformista eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

31.5.2017

TPY hakee tapahtumatuottajaa määräaikaiseen työsuhteeseen

26.5.2017

Hämeen Sanomat: Työpajojen kohtalo on kaikille mysteeri

24.5.2017

TPY hakee vuoden 2018 Ihanko Pihalla? -tapahtumaan yhteistyökumppania

23.5.2017

TPY:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018−2021

11.5.2017