Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus on aloittanut toimintansa

12.4.2018

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus on aloittanut toimintansa

 

Nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen tähtäävä etsivän nuorisotyön osaamiskeskus on aloittanut toimintansa. Toiminnan tarkoituksena on kehittää ja yhdenmukaistaa etsivää nuorisotyötä valtakunnallisesti. Kehittämistyöhön kuuluu mm. etsivien nuorisotyöntekijöiden yhteistyön tiivistäminen ja osaamisen vahvistaminen sekä etsivään nuorisotyöhön ohjaavien järjestelmien ja toimintamallien kehittäminen ja koordinaatio. Osaamiskeskus tukee myös etsivien nuorisotyöntekijöiden esimiesten ja johdon työtä, analysoi ja raportoi tietoa etsivästä nuorisotyöstä ja kehittää e-mentorointitoimintaa. Etsivän nuorisotyön tunnettuutta lisätään viestinnän avulla.

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus muodostuu neljästä organisaatiosta; Espoon kaupungista, Valtakunnallisesta työpajayhdistyksestä, Juveniasta ja Humakista.

Espoon kaupungin vastuulla on tukea etsivän nuorisotyön sisältöjen ja työmuotojen kehittämistä, etsivän nuorisotyön esimiesten ja johdon työtä ja vertaisverkostojen rakentumista sekä kehittää ja koordinoida etsivän nuorisotyön palveluun ohjaavia toimintamalleja (Tajua Mut! ja Välittämisen koodi), niiden välistä yhteensopivuutta ja kansallista levittämistä.

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n (TPY) vastuulla on tukea ja aktivoida etsivän nuorisotyön työntekijöiden yhteistyötä alueellisella ja paikallisella tasolla sekä kehittää työntekijöiden osaamista koulutusten ja tapahtumien avulla. Lisäksi TPY:n vastuulla on etsivän nuorisotyön valtakunnallinen viestintä.  

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian vastuulla on etsivään nuorisotyöhön liittyvän tutkimustiedon kokoaminen ja analysointi. TPY ylläpitää valtakunnallista etsivän nuorisotyön Sovarivaikuttavuusmittaria sekä tuottaa Sovari-tulokset etsivän nuorisotyön toimijoille vuosittain. Osaamiskeskuksessa tuotettu tieto mahdollistaa etsivän nuorisotyön mittareiden jatkokehittämisen, ja lisäksi se tukee etsivän nuorisotyön oppisisältöjen ja koulutusmateriaalien kehitystyötä.  

Humanistisen ammattikorkeakoulun vastuulla on etsivän nuorisotyön e-mentoroinnin kehittäminen ja koordinointi. E-mentorointi tukee erityisesti yksin työtä tekevien etsivien nuorisotyöntekijöiden vertaistoimintaa.

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoalan kehittämistyötä. Osaamiskeskukset muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

 

Nuorisoalan osaamiskeskukset painopistealueittain 2018-2019

 

Yhteystiedot: 

 

Etsivän nuorisotyön sisältöjen ja työmuotojen kehittäminen

Projektipäällikkö Anna Vilen, p. 050 544 6037anna.vilen@espoo.fi

 

Etsivän nuorisotyön esimiestyön ja johtamisen kehittäminen

Projektikoordinaattori Anu Mäkinen, anu.makinen@espoo.fi (alk. 16.4.) 

 

Etsivän nuorisotyön työntekijöiden tuki

Etsivän nuorisotyön työntekijöiden yhteistyön kehittäminen Asiantuntija (alueellinen etsivä nuorisotyö) Katja Uustalo,010 279 2739katja.uusitalo@tpy.fi

Etsivän nuorisotyön koulutustoiminta ja tapahtumat Asiantuntija (etsivä nuorisotyö) Emmi Paananen,010 279 2725,  emmi.paananen@tpy.fi

 

Etsivän nuorisotyön valtakunnallinen viestintä

Viestintäasiantuntija Hanna Suomi, 010 279 2731hanna.suomi@tpy.fi

 

Etsivään nuorisotyöhön ohjaavien toimintamallien ja järjestelmien kehittäminen

Projektikoordinaattori Sampo Anttila, p. 043 825 6042sampo.anttila@espoo.fi

 

Etsivän nuorisotyön tutkimustiedon keräys analysointi ja raportointi

Asiantuntija (Sovari-mittarit) Riitta Kinnunen, 0102792732riitta.kinnunen@tpy.fi

Projektitutkija Veli Liikanen, p. 040 8420501veli.liikanen@xamk.fi

 

Etsivän nuorisotyön e-mentoroinnin kehittäminen ja koordinaatio

Lehtori (Nurmijärven kampus) Sirpa Ali-Melkkilä, 020 7621 262sirpa.ali-melkkila@humak.fi

Lehtori (Turun kampus) Tiina Heimo, 020 7621 293tiina.heimo@humak.fi

Lehtori (Jyväskylän TKI-keskus (Akseli)) Minna Rajalin, 020 7621 356minna.rajalin@humak.fi