Tulosta sivu

Nuorten ja aikuisten elämäntaidot vahvistuvat etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa

11.6.2020

Yli 90 prosenttia nuorista ja aikuisista kokee psykososiaalista vahvistumista etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa. Tulokset käyvät ilmi Sovari 2019-tuloksista. Kuusi kymmenestä vastaajasta on kokenut selkeän myönteisen muutoksen elämäntilanteessaan tai -taidoissaan palvelujakson aikana. Tulokset kertovat 6700 ihmisen kokemuksista etsivästä nuorisotyöstä ja työpajoista vuodelta 2019.

Etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa sosiaalinen vahvistuminen merkitsee monen ihmisen kohdalla muun muassa päivärytmin parantumista ja omatoimisuuden lisääntymistä arjessa. Monet oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Lisäksi he ovat saaneet taitoja toimia toisten ihmisten kanssa ja rohkeutta tuoda esille omia mielipiteitään muiden ihmisten kesken. Myös elämänhallinta vahvistuu: suunnitelmat selkeytyvät elämässä eteenpäin ja ihminen saa tunteen, että voi itse vaikuttaa elämänsä kulkuun. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikutukset ovat laaja-alaiset: nuoret ja aikuiset ovat kokeneet myönteisiä muutoksia samanaikaisesti useissa erilaisissa elämävalmiuksissa.

81 % nuorista kokee arjenhallinnan vahvistuneen etsivän nuorisotyön ansiosta

Olen tullut joka tapaamiskerralla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi keskustelujen myötä, olipa elämäntilanteeni millainen vain. He ovat kysyneet oivaltavia kysymyksiä, tsempanneet ja rohkaisseet minua monien haastavien aikojen läpi. – Etsivän nuorisotyön nuori

Etsivän kautta sain innostusta hakea opiskelemaan ja hoitamaan omia asioitani parempaan suuntaan. Nyt olen etsivän ansiosta saanut opiskelupaikan, ja minulla on kiinnostusta osallistua erilaisiin tekemisiin. Olen myös alkanut liikkumaan pois kotoa, minkä ansiosta olen saanut uusia ystäviä. – Etsivän nuorisotyön nuori

Sovari 2019 -tuloksissa etsivä nuorisotyö saa nuorilta kiitettävän arvosanan 4,6 asteikolla 1-5. Tulosten mukaan etsivässä nuorisotyössä nuoret tulevat hyvin kohdatuiksi ja kuulluiksi. He saavat tukea ja ohjausta elämässään eteenpäin monissa haasteissa ja tuen tarpeissa.

Etsivä nuorisotyö on onnistunut tukemaan nuoria erityisesti arjen- ja elämänhallinnassa ja opiskelu- ja työelämävalmiuksissa: 81 % nuorista kokee arjenhallintansa vahvistuneen. 79 % kokee muutosta elämänhallinnassa ja 78 % opiskelu- ja työelämävalmiuksissa. Lisäksi 72 % nuorista kokee sosiaalisten taitojensa parantuneen ja 66 % itseluottamuksensa vahvistuneen.

Työpajalta tukea arkeen ja elämänhallintaan ja opiskelu- ja työelämävalmiuksiin

Aloittaessani pajalla olin arka ja sulkeutunut. Muut nuoret ja ohjaajat saivat minut rohkaistumaan. Pajajakson aikana opin selviytymään erilaisissa tilanteissa, ja tajusin, että niistä ylipäätään on mahdollista selviytyä. En tiennyt lainkaan, mitä voisin tulevaisuudessa edes harkita tekeväni. Sain siihen apua ja neuvoja, ja nyt näyttää valoisammalta. – Työpajan valmentautuja

Päivärytmi ja arjen hallinta ovat parantuneet. Pajatyöskentely on antanut tarmoa ja inspiraatiota tarttua asioiden tekemiseen myös kotona ja muussa elämässä.  Tulevaisuudensuunnitelmat ovat selkeytyneet. Usko omiin voimavaroihin on parantunut, kun olen saanut pajalla mielekkäitä haasteita. – Työpajan valmentautuja

Työpajatoiminta arvosanan 4,3 toimintaan osallistuneilta nuorilta ja aikuisilta. Työpajatoiminnassa valmentautujat oppivat uutta ja saavat työskennellä yhdessä hyvässä yhteishengessä ja ammattitaitoisessa valmennuksessa. Nämä ovat monelle nuorelle ja aikuiselle aikaisemmista poikkeavia kokemuksia.

76 % työpajojen valmentautujista kokee arjenhallintansa vahvistuneen työpajajakson aikana. 75 % kokee elämänhallintansa parantuneen. 74 % työpajojen Sovari-vastaajista kertoo opiskelu- ja työelämävalmiuksiensa vahvistuneen. 73 % valmentautujista kokee parannusta sosiaalisissa taidoissa ja 70 % itseluottamuksessa.

 

Sovari, sosiaalisen vahvistumisen mittari, on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikutusmittari, jolla tuotetaan tietoa palveluiden laadusta ja sosiaalisesti vahvistavista vaikutuksista vuosittain. Sovari-mittaria ylläpitää Valtakunnallinen työpajayhdistys (TPY). Sovarin ylläpitoa ja tiedontuotantoa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

"Elämäni tärkein askel kohti tulevaisuutta". Työpajatoiminnan valtakunnalliset Sovari 2019-tulokset.

"Auttavat asiassa kuin asiassa". Etsivän nuorisotyön valtakunnalliset Sovari 2019-tulokset.

Lisätietoja:

Riitta Kinnunen,
asiantuntija
010 279 2731
riitta.kinnunen@tpy.fi