Sovari 2018-tulokset: työpajatoiminta vastaa laajasti valmentautujien tuen tarpeisiin

21.1.2019

Kuva: Esa Linna

Työpajojen Sovari 2018-tulokset osoittavat, että valmentautujat saavat monenlaisia eväitä työpajatoiminnasta. Useimmat valmentautujat kokevat tarvinneensa vahvistumista useilla eri elämänalueilla työpajalle tullessaan. Työpajatoiminta on pystynyt vastaamaan erilaisiin tuen tarpeisiin hyvin. Eniten tuentarvetta on koettu työ- ja opiskeluvalmiuksien sekä tulevaisuuden suunnitelmien vahvistamisessa, mutta lähes yhtä paljon itsetuntemuksessa sekä sosiaalisten tilanteiden ja arjen hallinnassa.

Työpajatoiminnan vaikutukset näkyvät monenlaisina edistysaskelina elämäntaidoissa: 90 % Sovariin vastanneista valmentautujista on kokenut sosiaalista vahvistumista työpajajakson aikana. Kuusi valmentautujaa kymmenestä on kokenut jonkin selkeän myönteisen muutoksen elämäntilanteessaan.

Mitä sosiaalinen vahvistuminen konkreettisesti merkitsee valmentautujan elämässä? Kaksi kolmesta valmentautujasta on esimerkiksi kokenut itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen vahvistumista: monet heistä kokevat osaamisensa vahvistuneen, uskaltavat tuoda esille mielipiteitään ja luottavat vahvemmin muihin ihmisiin. Valmentautujista ¾ on kokenut myönteisen muutoksen arjenhallinnassa, mikä näkyy yleensä päivärytmin muutoksena ja omatoimisuuden lisääntymisenä. Kyse on siis muutoksista, jotka heijastuvat valmentautujan jokapäiväiseen elämään.

Työpajalta ponnistetaan kohti opiskelua ja työelämää. Valmentautujista 70 % kokee opiskelu- ja työelämävalmiuksiensa parantuneen työpajajakson aikana: monella jaksaminen työtehtävissä on parantunut ja työelämän pelisäännöt ovat selkeytyneet. Työpajatoiminta on auttanut myös jäsentämään itselle sopivia opiskeluvaihtoehtoja.

Työpajatoiminta perustuu kolmeen kivijalkaan: uuden oppimiseen ja onnistumisen kokemuksiin työtehtävissä, hyvään me-henkeen ja vertaistukea tarjoavaan yhteisöön sekä luotettavaan ja kannustavaan valmennukseen. Valmentautujien näkökulmasta nämä asiat toteutuvat hyvin ja työpajatoiminta saa yleisarvosanan 4,3 asteikolla 1-5.

117 Sovaria käyttävää työpajaa sai omat tuloksensa viime vuoden lopussa. Tulokset perustuvat valmentautujien Sovari-kyselyyn, johon vastasi 3883 valmentautujaa syyskuun 2017 ja elokuun 2018 välisenä aikana. Raportti valtakunnallisista Sovari-tuloksista julkaistaan myöhemmin keväällä. Sovari on TPY:ssä kehitetty sosiaalisen vahvistumisen mittari työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Sovari tuottaa organisaatiokohtaisia, alueellisia ja valtakunnallisia tuloksia työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuudesta.