TPY kuultavana kasvupalveluista

8.2.2019

TPY osallistui eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kasvupalvelulakia koskevaan kuulemistilaisuuteen. Lakiesitys (HE 93/2018 vp) käsittelee kasvupalvelujen ns. sisältölakeja, mm. julkisia rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalveluita sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamista.

Lausunnossaan TPY painottaa, ettei palvelutarvearviota tule esityksen mukaisesti antaa yksityisten palveluntuottajien tehtäväksi, vaan säilyttää julkisen tahon vastuulla. Yksityistäminen tuottaisi eturistiriitatilanteita ja voisi heikentää työpajoille ohjautumista. TPY on huolissaan myös yleiskatteellisen rahoituksen riittävyydestä työllisyydenhoitoon, ja peräänkuuluttaa maakunnille vahvempia kannusteita ja laajempaa minimipalveluvalikoimaa. TPY korostaa, että käyntiasiointi sekä riittävä ohjaus ja tuki heikossa työmarkkina-asemassa oleville on turvattava vahvemmin. TPY nostaa esille, että vireillä olevien uudistusten yhteisvaikutukset ovat työpajakentän kannalta kriittisiä. TPY painottaa, että myös jatkossa kunnallisten työpajojen ja kuntien sidosyksikkö-säätiöiden tulee pystyä tuottamaan kuntouttavaa työtoimintaa ja kasvupalvelujen valmennuspalveluja. Muutoin työpajojen asema on vaakalaudalla, ja merkittävä osa niiden asiakaskunnasta ollaan jättämässä palvelujen ulkopuolelle.

Lue lausunto