TPY:n lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta

24.10.2018

TPY oli kuultavana eduskunnan sivistys- ja tiedejaostossa 24.10. valtion talousarviosta vuodelle 2019. Lausunnossa TPY peräänkuuluttaa työpajatoiminnan valtionavustuksen korotustarvetta. Valtionavustus on pysynyt samalla tasolla 13–13,5 miljoonassa eurossa, vaikka valtionavustuskelpoisten työpajojen määrä on kasvanut viiden vuoden aikana yli 15 prosentilla. Vuodelle 2019 työpajatoiminnan tukemiseen tulisi TPY:n näkemyksen mukaan varata vähintään 15,7 miljoonaa euroa. Etsivän nuorisotyön osalta TPY pitää hyvänä, että aiemmin määräaikaisina kirjauksina olleita resursseja on sisällytetty budjettipohjaan. TPY kuitenkin toteaa, että etsivälle nuorisotyölle tosiasiallisesti myönnetyn rahoituksen seuraaminen on hankalaa, kun momenttikohtien kirjauksiin on yhdistetty myös muita toimintoja.

Lue lausunto