TPY:n lausunto sivistysvaliokunnalle valtion talousarviosta vuodelle 2019

10.10.2018

TPY oli eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana 9.10. valtion vuoden 2019 talousarviosta. Yhdistys suuntasi lausuntonsa valiokunnan pyynnöstä koskemaan erityisesti työpajatoiminnan kehittämistä, mahdollisuuksia ja rahoitusta. Yhdistyksen lausunnossa tuodaan esiin ilmeinen valtionavustuksen lisäystarve, kun toiminnan avustustaso on pysynyt pitkään 13,5M eurossa, mutta avustusta saavien työpajojen määrä on noussut viime vuosina yhteensä 15% ja uusia valtionavustushakemuksia tulee jatkuvasti käsittelyyn. 

Yhdistyksen lausunnon toisena keskeisenä nostona oli työpajatoiminnan riippuvuus muiden hallinnonalojen sääntelystä ja toimenpiderepertuaareista. Yhdistys pyrki tällä painotuksella tuomaan esiin maakunta-, kasvupalvelu- ja sote-uudistusten mahdollisia kriittisiä vaikutuksia työpajapalveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

Lue yhdistyksen lausunto