TPY:n lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain muuttamisesta

10.10.2018

Valtakunnallinen työpajayhdistys oli eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana 10.10. julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain muuttamisesta. Yhdistys katsoo, että esitys liittyy kiinteästi vielä kesken oleviin maakunta-, kasvupalvelu-  ja sote-uudistuksiin, jolloin esityksen sijaan tulisi säätää erillisestä kokeilulaista.

Yhdistys toteaa myös, että maakunnilla tulisi olla mahdollisuus siirtää palveluiden järjestämisvastuuta kunnille ja kuntien sidosyksiköiksi määrittyvien säätiöiden tulisi voida toimia palveluiden tuottajina toisin kuin esityksessä nyt linjataan. Yhdistyksen näkemyksen mukaan myös kunnallisilla toimijoilla on osaamista vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten ja aikuisten kanssa työskentelyssä, ja tämä osaaminen sivuutetaan nyt tiukoilla kirjauksilla täysin.

Lue yhdistyksen lausunto