Työpajoilla kertyvää osaamista voidaan tunnustaa osaksi ammatillisia opintoja

9.10.2017

Tiedote 6.10.2017 / julkaisuvapaa

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä oppiminen siirtyy yhä enenevässä määrin työpaikoille. Tämä avaa uudenlaisia tarpeita ja mahdollisuuksia työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyölle. Samaan aikaan ammatillisesta koulutuksesta leikataan liki 200 miljoonaa euroa, mikä on herättänyt huolta ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta ja tukea opintoihin tarvitsevista opiskelijoista.

”Ammatillisen koulutuksen uudistuksissa huolenaiheeksi ovat nousseet ne opiskelijat, jotka tarvitsevat vahvempaa tukea ja ohjausta. Rahoitusleikkaukset osuvat juuri heidän tarvitsemiin tukipalveluihin. Työpajat voivat tarjota valmennukseen perustuvalla työotteellaan tukea näiden opiskelijoiden opintojen etenemiseen ja loppuun saattamiseen. Kokonaisuudessaan työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö edistää koulutukseen kiinnittymistä, lyhentää opiskeluaikoja ja tukee opintojen läpäisyä.”, toteaa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker.

Työpajatoiminnassa valmentautujille kertyy monipuolista osaamista yleisistä työelämävalmiuksista ammatillisiin taitoihin. Monilla työpajoilla voi jo nyt suorittaa osia ammatillisen koulutuksen tutkinnoista. Työpajoilla on kehitetty työkaluja, joilla toiminnassa kertyvää osaamista voidaan tunnistaa ja tukea sen hyväksi lukemista osaksi opintoja. Tutkinto-opiskelijoiden ohella osaamisen tunnistaminen auttaa myös muita työpajojen valmentautujia hahmottamaan omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan, mikä tukee heitä tulevaisuuden koulutus- ja työllistymispolkujen rakentamisessa.

”Työpajat voivat tukea etenkin niitä opiskelijoita, jotka tarvitsevat ammatillisten taitojen ohella tukea elämänhallintaan ja opiskelu- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen. Reformin myötä opiskelijoilta vaaditaan omatoimisuutta, johon kaikilla ei ole riittäviä valmiuksia. Jos tähän ryhmään ei panosteta reformin toteutuksessa, on vaarana opintojen keskeyttämisten lisääntyminen”, huomauttaa Ahonen-Walker.

Valtakunnallinen työpajayhdistys järjestää 10.−11.10. Hämeenlinnan Verkatehtaalla työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä kehittävän Synergiaseminaarin, jonne kokoontuu 150 aiheen parissa työpajoilla ja ammatillisessa koulutuksessa työskentelevää asiantuntijaa keskustelemaan ja rakentamaan yhteistyötä reformin kynnyksellä. Seminaarissa esitellään myös erilaisia osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen malleja.

Lisätietoja:

Mari Ahonen-Walker, toiminnanjohtaja, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, p 010 279 2724

Reetta Pietikäinen, tieto- ja laatupäällikkö, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, p 010 279 2723

Lataa tiedote pdf-muodossa