Vaikuttaminen

Vaikuttaminen

TPY tekee vahvaa vaikuttamistyötä työpajojen ja etsivän nuorisotyön toimintaedellytysten turvaamiseksi. TPY:n vaikuttamistyössä

  • ennakoidaan työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittymistä
  • vahvistetaan työpajojen ja etsivän nuorisotyön toimintaedellytyksiä
  • tuetaan työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön imagon kehittymistä, arvostuksen nousemista, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä toiminnan resurssien turvaamista.