Vaikuttaminen

Vaikuttaminen

TPY tekee vahvaa vaikuttamistyötä työpajojen toimintaedellytysten turvaamiseksi. TPY:n vaikuttamistyössä

  • ennakoidaan työpajatoiminnan kehittymistä
  • vahvistetaan työpajojen toimintaedellytyksiä
  • tuetaan työpajatoiminnan imagon kehittymistä, arvostuksen nousemista, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä toiminnan resurssien turvaamista.