Ajankohtaisvaikuttaminen

Strategisen vaikuttamistyön lisäksi keskeistä vaikuttamistyössä on ajankohtaisiin asioihin vaikuttaminen. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi:

  • Valtion talousarvio
  • Lainsäädäntö
  • Viranomaisohjeistus
  • Lainsäädännön ja ohjeistusten toimeenpanon seuraaminen