Kannanotot

TPY:n kannanotto oppivelvollisuusiän laajentamiseen 13.6.2019
TPY suhtautuu oppivelvollisuusiän nostoon myönteisesti, mutta korostaa, ettei oppivelvollisuuden laajentaminen yksinään ole riittävä ratkaisu nuorisotyöttömyyden vähentämiseen tai syrjäytymisen ehkäisyyn. Koko ikäluokkaa koskevan oppivelvollisuuden lisäksi on tarjottava yksilöllisiä tukipalveluita niille nuorille, jotka tarvitsevat vahvempaa tukea ja ohjausta tai ovat syrjäytymisvaarassa. 

Lue kannanotto

Työpajojen ja etsivän nuorisotyön ammattilaiset: ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn 2.4.2019

Välinpitämättömyys, pitkät välimatkat ja lähipalveluiden puutteet sekä riittävä ohjaus oppilaitoksissa ovat haasteita, jotka nousevat esille nuorten elämässä. Miten näihin haasteisiin voidaan vastata, ja näin ehkäistä nuorten syrjäytymistä? Katso etsivien nuorisotyöntekijöiden ja työpajavalmentajien ratkaisut.

Lue kannanotto