Strateginen vaikuttaminen

Työpajojen toiminta ulottuu usealle eri hallinnonalalle, ja siksi TPY:n vaikuttamistyötä tehdään usealla eri kärjellä ja useaan suuntaan. Strategiakaudella 2015–2020 työpajoja ja etsivää nuorisotyötä koskevat kehittämisen kärjet ja vaikuttamistyön teemat ovat:

  • Työpajojen ja etsivän nuorisotyön työ on laadukasta ja vaikuttavaa
  • Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön avulla yksilöllisille jatkopoluille
  • Sosiaalisen vahvistamisen jatkumolla inhimillisiä tuloksia

Tutustu yhdistyksen strategiaan