Videot

Verkkokoulutus: Etsivän työn arvot ja eetos työntekijän tukena

Kesto: 1H26M45S
Katselukerrat: 4

Arvot arkisina työkaluina, joilla voidaan tukea nuoren itsemääräämisen kykyä ja tahtoa. Arvotyökalut eivät ole käytettävissämme, vaan ne täytyy ensin rakentaa. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, mitkä arvot ohjaavat ajatteluamme ja toimintaamme. Tämän jälkeen meidän tulisi yhdessä päättää, mitkä ovat etsivälle nuorisotyölle yhteisiä, työtämme ohjaavia arvoja ja miten ne näkyvät arkisessa työssämme. Tätä eivät voi työntekijät tehdä yksin, vaan siihen tarvitaan myös etsivää nuorisotyötä tekevien organisaatioiden osallistumista. Kouluttajana toimii Jaana Kauppinen Pro-tukipisteestä.

Katso Youtubessa

Verkkokoulutus: Sovari-mittari

Kesto: 1H21M31S
Katselukerrat: 9

Sovari-mittarin verkkokoulutuksessa perehdytään Sovari-mittarin käyttöön ja tulosten hyödyntämiseen työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä. Kouluttajana on Reetta Pietikäinen TPY:stä.

Katso Youtubessa

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia työpajatoimintaan

Kesto: 1H10M11S
Katselukerrat: 33

Keväällä 2017 selvityksen maakuntauudistuksen vaikutuksista työpajatoimintaan tehnyt Pirjo Oulasvirta-Niiranen kertoo keskeisistä huomioista.

Katso Youtubessa

Mitä on työpajatoiminta?

Kesto: 4M49S
Katselukerrat: 67

TPY:n kouluttaja Susanna Palo kertoo mikä on työpaja ja mitä siellä tehdään.

Katso Youtubessa

Starttivalmennus

Kesto: 11M18S
Katselukerrat: 34

Starttivalmennus tarjoaa palveluverkostosta usein puuttuvan osan, nuorten matalan kynnyksen elämänhallinnan vahvistamiseen keskittyvän palvelun, joka toimii monialaisena sosiaalisen kuntoutuksen palveluna.

Katso Youtubessa

Maahanmuuttajat työpajoilla

Kesto: 9M52S
Katselukerrat: 114

Tallenteessa tutustutaan Vantaan työpajojen Kotopaja-toimintaan. Koulutusmateriaalissa kotopaja-mallista kertovat työpajatoiminnan suunnittelija Heidi Halm ja viestintä- ja vuorovaikutuspajan valmentaja Virpi Toivonen. Videolla käsitellään myös case-esimerkki Abdista, jolle Kotopaja-toiminnasta oli hyötyä.

Katso Youtubessa

Sovari-mittarin esittely

Kesto: 9M6S
Katselukerrat: 52

TPY on kehittänyt Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittarin työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön.

Katso Youtubessa

Tiedonhallinnan nyky- ja tavoitetila työpajakentällä

Kesto: 19M16S
Katselukerrat: 52

OKM:n rahoittamassa Tiedonhallinnan kehittämiskokonaisuudessa laadittiin selvitys työpajakentän tiedonhallinnan nyky- ja tavoitetilasta. Videolla selvityksen tehnyt Santtu Sundvall kertoo selvityksen tuloksista Outi Raution haastattelemana.

Katso Youtubessa

Tietosuoja-asiat työpajoilla

Kesto: 15M24S
Katselukerrat: 129

Oulun kaupungin työpajojen suunnittelija, ALU-koordinaattori Tenho Jaakola johdattaa tieto-suoja-asioihin työpajaympäristössä Outi Raution haastattelemana

Katso Youtubessa